חישוף וגילוי יסודות – מידע חיוני מאוד למהנדס הקרקע לצרכי תכנון מחדש וכן לצרכי ביצוע תוספות בנייה וחיזוקים .

ביצוע גילוי היסודות מתבצע ידנית ללא פגיעה ביסוד הבניין, לאחר גילוי היסודות יקבע סוג היסוד  ( פלטה, כלונס, יסוד עובר וכו').

לעיתים בעת גילוי כלונס ידרש ביצוע בדיקה סונית .

סגירת תפריט