חפירת גישוש – חפירה ידנית המבוצעת לרוב לצרכי בדיקה להימצאות תשתיות טרם ביצוע קידוח ניסיון באמצעות מכונה קידוח .

סגירת תפריט