קידוח אלכסוני / אופקי – באמצעות מכונה ייעודית ניתן לבצע את כל סוגי הקידוחים בכל סוגי הזוויות.