קידוח גלעין Wireline coring קידוח יהלום המבוצע באיזורי קרקע סלעיים או כאשר נדרשות בדיקות כלונס ( בטון) .

קידוח סלע מלווה בצינור מגן המלווה את הקידוח ומאפשר הוצאת דגימה מדוייקת .

לקידוח מסוג זה נדרשת אספקת מים רציפה .

 

 

סגירת תפריט