קידוח פיאזומטר הינו קידוח שבאמצעותו מוחדר צינור חלול מחורץ לתחתית הקידוח לפי דרישת מהנדס הקרקע.

לאחר התקנת הצינור ניתן לבצע ניטור לגובה מי תיהום ושאיבה כמו כן ניתן לבצע ניטור לדליפת נוזלים ממיכלים לרבות מיכלי דלק .