צינור מגן (Casing) – קידוח באמצעות צינור מגן המלווה את הקידוח לכל אורכו , מונע קריסות של הקרקע לתוך הקידוח ומאפשר לבצע בדיקות קרקע בכל עומק תוך הגנה מלאה על מכשור הבדיקה ועל ציוד הקידוח .

קידוח זה מיועד כאשר ישנם חללים בקרקע , כאשר לא ניתן להשתמש בתמיסת בנטונייט מסיבות שונות וכאשר נדרשות בדיקות מיוחדות.

ניתן לבצע קידוח באמצעות צינור מגן בכל סוג קרקע.