בדיקת צפיפות הקרקע – Standard penetration test

בדיקת צפיפות נועדה לבדוק את צפיפות הקרקע ותגובתה להעמסת משקל .

תוצאות הבדיקה עלולות להשתנות בעת שינוי עומק הבדיקה וסוג הקרקע , בדיקה זו היא הנפוצה ביותר בקרב מהנדסי הקרקע קונסטרוקטורים וכו' .

SPT

 

 

 

 

 

סגירת תפריט